Wie wij zijn

De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart.

  • Het LBBL streeft naar vermindering van de milieubelasting door de luchtvaart waaronder opwarming van de aarde, luchtverontreiniging, geluidhinder, te beginnen in Nederland;
  • Hiertoe streeft het LBBL om te beginnen naar het stoppen van de groei van de luchtvaart;
  • Het LBBL streeft naar wet- en regelgeving die de luchtvaart zodanig beperkt dat de emissie binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs blijft.

Om deze doelen te bereiken zet het LBBL de volgende middelen in:

  • overleg en publicaties om politiek en publiek bekend te maken met de milieuproblemen veroorzaakt door de luchtvaart;
  • benadering van en overleg met politieke en bestuurlijke gremia;
  • fondsen werven en donaties inzamelen;
  • alle wettelijke middelen om de doelstelling te behalen.

Nota bene: De zelfstandigheid van de aangesloten organisaties wordt hiermee niet ingeperkt.

De co├Ârdinatiegroep bestaat op dit moment uit Hans Buurma (WTL), Coen Eggen (Alliantie Tegen Uitbreiding MAA), Bernard Gerard (BVM2) Wouter Looman (Bewoners ORS), Odile Rijken (Werkgroep Red Gelderland), Wietske ter Veld (VOLE) en Michiel Visser (BVM2).

Het eerste bestuur van de stichting bestaat per 1 mei uit:

Michiel Visser – voorzitter
Odile Rijken – secretaris
Bernard Gerard – penningmeester
Coen Eggen – algemeen bestuurslid
Wietske ter Veld – algemeen bestuurslid
Wouter Looman – algemeen bestuurslid

(De komende weken verschijnen hier meer gegevens over ons bankrekeningnummer, KvK nummer, etc.)

Link naar de nog jonge geschiedenis van het LBBL