Wie wij zijn

De Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart.

  • Het LBBL streeft naar vermindering van de milieubelasting door de luchtvaart waaronder opwarming van de aarde, luchtverontreiniging, geluidhinder, te beginnen in Nederland;
  • Hiertoe streeft het LBBL om te beginnen naar het stoppen van de groei van de luchtvaart;
  • Het LBBL streeft naar wet- en regelgeving die de luchtvaart zodanig beperkt dat de emissie binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs blijft.

Om deze doelen te bereiken zet het LBBL de volgende middelen in:

  • demonstraties en publicaties om politiek en publiek bekend te maken met de milieuproblemen veroorzaakt door de luchtvaart;
  • benadering van en overleg met politieke en bestuurlijke gremia;
  • fondsen werven en donaties inzamelen;
  • alle wettelijke middelen om de doelstelling te behalen.

Nota bene: De zelfstandigheid van de aangesloten organisaties wordt hiermee niet ingeperkt.

(De komende weken verschijnen hier meer gegevens over de bestuursleden, ons bankrekeningnummer, ons KvK nummer, etc.)