Standpunten

Hier vind je documenten die het LBBL heeft gepubliceerd.

Brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat in zake Rli-advies inzake onderzoek netwerk Schiphol (samen met Bewoners Omgeving Schiphol en Werkgroep Toekomst Luchtvaart, 14 mei 2019)

Brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat in zake volumereductie die noodzakelijk is voor de klimaatopgaven (2 mei 2019)

Zienswijze Stichting LBBL op de NRD van de planMER voor de Luchtvaartnota 2020 – 2050 (12 april 2019)

LBBL Manifest (bijgewerkt 18 mei 2019)
LBBL Manifest (15 mei 2018)

Inbreng LBBL voor de Luchtvaartnota 2020 – 2050 (21 september 2018)

Argumen om luchtvaart aan klimaatdoelen te onderwerpen (23 juni 2018)