Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://lbbl.nl. LBBL staat vanaf 12 april voor Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart.

Uw persoonlijke gegevens

Formulieren

Verzonden formulieren komen terecht bij de website beheerders en het bestuur voor de doeleinden waarvoor de formulieren zijn ontworpen.

De ingevulde formulieren worden bewaard om contact met u op te kunnen nemen.

Waar uw teksten ook geplaatst worden op onze website, staat dat er duidelijk bij.

Met wie we uw data delen

De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen dan het bestuur van de Stichting LBBL.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een formulier invult en verstuurt dan worden die gegevens voor altijd bewaard.

Maar als een organisatie of persoon zijn/haar steun voor de Stichting LBBL intrekt, zullen ook alle bijbehorende persoonlijke gegevens en informatie uit onze database worden verwijderd.

Uw rechten

U kunt ons altijd vragen uw ingevulde formulieren in te zien of te laten verwijderen uit onze database.

Aangesloten organisatie of personen kunnen hun steun voor de Stichting LBBL intrekken en al hun informatie zal dan worden verwijderd.

Aanvullende informatie

Binnenkort publiceren we onze statuten en relevante links naar het huishoudelijk reglement.

Reacties

We staan op dit moment op onze website geen reacties toe, afgezien van ingevulde formulieren.

Media

We geven op dit moment geen gelegenheid om media te uploaden.

Cookies

We gebruiken op dit moment geen cookies.