Links

Nuttige links naar relevante onderwerpen

Samen meten aan luchtkwaliteit, RIVM

Luchtmeetnet

Al het vliegverkeer boven Nederland in zicht

De Europese koepelorganisatie tegen vliegtuigoverlast, UECNA

European Aircraft Noise Services

IPCC rapport over te weinig actie tegen CO2-uitstoot

WHO: Noise Guidelines for the European Region (vanaf pagina 61 over vliegtuiglawaai)

Zet de luchtvaart op het juiste spoor: teken nu!

Volkskrantartikel over de relatie tussen alle Nederlandse luchthavens: In de achtertuin van Schiphol is nog aan alle kanten sprake van groei – maar tot welke prijs en welke grens?

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Kennisscan Luchtvaartnota (14 december 2018)

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli): Advies Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute (18 april 2019)