LBBL wijst groeiconclusies Schiphol af

Persbericht 29 november

Het LBBL constateert dat Schiphol met zijn concept milieueffectrapport heeft toegerekend naar een scenario waarbinnen groei mogelijk moet zijn. Maar dat is alleen mogelijk als je klimaatopwarming, uitstoot van ultrafijnstof en CO2 en toename van geluidshinder niet meeneemt in de berekeningen. Afspraken met bewoners worden geschonden en er vindt geen handhaving plaats.

Het LBBL vindt dat de groei van Luchtvaart moet stoppen op alle luchthavens in Nederland. De overlast is nu al enorm en de grenzen worden op alle fronten overschreden. De woon- en leefomgeving wordt zwaar belast door herrie en uitstoot van vliegtuigen, de gezondheid van de burger staat op het spel en om de Parijs doelstellingen te halen zal de luchtvaart zijn C02 uitstoot fors moeten verminderen.  Het VN-rapport (Emissions Gap Report) concludeert dat landen hun inspanningen moeten verdrievoudigen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te kunnen houden.

Het streven van Schiphol naar ‘veilige, gematigde en gecontroleerde groei’ staat haaks op de Parijs doelstellingen en het beschermen van de gezondheid en leefomgeving van de burger.

Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart