Actueel

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de luchtvaart. Die komt in de Luchtvaartnota 2020 – 2050. De zogenoemde planMER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER zich op richt en met welke diepgang (detailniveau) IenW dat doet.

De Stichting LBBL heeft een zienswijze op de NRD ingediend, omdat die niet strookt met ons Manifest.

Als je ook een zienswijze wilt indienen, ga dan naar de website van het ministerie. Als je het met onze zienswijze eens bent, kun je daar ook onze zienswijze uploaden.


Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is omgevormd tot de Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart, platform voor burgerorganisaties die zich inzetten voor sterke vermindering van de milieu- en klimaatbelasting door de luchtvaart.

Als stichting kunnen we de ANBI status aanvragen om onze activiteiten en impact te kunnen uitbreiden en versterken. ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat maakt ons onder meer aantrekkelijker voor donateurs (gift aftrekbaar voor de belasting).

We hebben nu ook een mailadres: info@lbbl.nl

Meer informatie over de nog jonge geschiedenis van het LBBL vindt u hier.


.

Op 11 april kregen studenten aan de Breda University of Applied Sciences tekst en uitleg over het LBBL.


De klimaatmars die Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond op 10 maart samen organiseerden, werd ook door het LBBL van harte ondersteund.

Wij willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook alle groepen die met het LBBL sympathiseren op om via online platforms en in de eigen omgeving aan de slag te gaan en mensen te stimuleren om deel te nemen aan deze mars.


Het LBBL was duidelijk aanwezig op de Luchtvaartdag op 8 december in Amsterdam. Niet alleen met een opvallende stand waar veel bewoners informatie vroegen en de presentatie hieronder bekeken.Maar zeker ook in de zalen waar workshops werden gegeven. Bij de slotsessie onderbraken we minister Cora van Nieuwenhuizen om onze boodschap door te geven en om een portret aan te bieden. Opdat ze de inbreng van vele aanwezigen om via een groeistop naar krimp te gaan niet zou vergeten.

Voor een verslag zie bijvoorbeeld nhnieuws.nl.

Klik op de foto om in te zoomen (nieuw tabblad)

Hieronder de Powerpoint die we bij onze stand hadden draaien.

Het LBBL is op het moment onder meer bezig met:

  • de politiek beïnvloeden in het kader van de voorgenomen groei van Schiphol: persbericht 29 november in zake het MER van Schiphol;
  • komen tot een stichting om juridische status te krijgen (en ook een bankrekening te kunnen openen, onder meer om donaties te ontvangen);
  • de workshops van de dag ‘Samen de luchtvaartgroei stoppen’ omzetten in werkgroepen;
  • input leveren voor de nieuwe Luchtvaartnota.